CUESTIONARIO PARA A AVALIACIÓN DOS RISCOS PISCOSOCIAIS NO TRABALLO

Versión curta para empresas de menos de 25 traballadores e traballadoras.

Adaptación do Cuestionario Psicosocial CoPsoQistas21, versión española do Cuestionario de Copenhague (COPSOQ), para o seu uso en Galicia (Versión 2, 2015)

Pin It on Pinterest